• Vzdelávacia oblasť: Človek a kultúra

  Obsah celku zameraný na: spoločenské prostredie

  Podoblasť:národné povedomie
 • Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce

  Podoblasť: Materiály a ich vlastnosti
 • Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra

  Časť: Výtvarná výchova
 • Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

  Podoblasť: Rastliny
 • Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

  Podoblasť: Živočíchy
 • Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

  Vzdelávacia podoblasť: Neživá príroda a prírodné javy
 • Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

  Podoblasť: Geometria a meranie
 • Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia

  Podoblasť: Koncept tlače a znalosť knižných konvencií
 • Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

  Podoblasť: Čísla a vzťahy
 • Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce

  Podoblasť: Remeslá a profesie
 • Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb

  Podoblasť: Zdravie a zdravý životný štýl
 • Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

  Podoblasť: Živočíchy
Trieda